Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Maloobchod/veľkoobchod

Popis odvetvia

Priemysel spotrebného tovaru, taktiež známy ako FMCG (rýchloobrátkový spotrebný tovar, z angl. fast-moving consumer goods), je jedným z najrozvinutejších odvetví v Slovenskej republike. Zahŕňa produkty, ktoré spotrebitelia vyhľadávajú každý deň: potraviny, hygienické potreby, čistiace prostriedky, vrátane pracích práškov.

Každodenná dostupnosť tohto rýchloobrátkového tovaru zabezpečuje komplexný dodávateľský reťazec alebo reťazec FMCG. Prepája všetky zúčastnené strany, pričom zahŕňa predajcov, výrobcov, dodávateľov, logistických poskytovateľov a ďalšie veľké aj malé spoločnosti.

Výzvy v odvetví

Vďaka všetkým účastníkom FMCG reťazca je prepravovaný veľký objem tovaru vo veľmi krátkom časovom období. To sa prejavuje krátkymi objednávacími a dodacími intervalmi, čo predstavuje významnú logistickú výzvu. Aby bolo možné čo najefektívnejšie zvládnuť opakujúce sa objednávky, musí perfektne fungovať riadenie skladov a skladových zásob, ktoré tvorí široká škála typov produktov a ich veľkostí a ktoré vyžadujú špeciálne podmienky pre balenie, dodanie aj skladovanie (čerstvé potraviny, mrazené potraviny, konzervy, atď.). Tovar musí byť naviac možné sledovať po celý čas logistického procesu. Preto sa všetky zúčastnené strany spoliehajú na vlastný ERP systém.

Výhody EDI

Odvetvie FMCG sa spolieha na EDI už viac ako 25 rokov, vďaka čomu zvláda vyššie uvedené výzvy, s jediným hlavným cieľom: dodávať tovar akéhokoľvek druhu rýchlo a spoľahlivo. Podľa medzinárodných štúdií ušetria automatizované procesy zásobovania riadené prostredníctvom EDI až 51 EUR*. Hlavný potenciál pre úspory predstavujú:

  • Automatický objednávkový systém
  • Jednoduchší príjem tovaru
  • Sledovateľnosť tovaru
  • Efektívna kontrola faktúr
  • Vylepšený prehľad zásob
  • Presné plánovanie dopytu a výroby
  • Efektívnejšie podnikové procesy
  • A mnoho ďalších...

*Čerpané zo štúdie, ktorá je dostupná na stiahnutie na www.gs1.eu.