Používaním tejto stránky súhlasím s používaním súborov cookies. Pre viac informácií kliknite tu

Bankovníctvo/financie

Popis odvetvia

V súčasnosti bankovníctvo predstavuje vysoko dynamický a rýchlo sa vyvíjajúci sektor slovenského trhu. Okrem bankových inštitúcií, stavebných sporiteľní a ďalších finančných inštitúcií, patrí medzi subjekty bankového trhu aj centrálna banka.

Každý deň musia tieto inštitúcie zaistiť bezpečné a plynulé fungovanie finančného trhu. Okrem sprostredkovania bezpečného platobného styku a poskytovania ostatných finančných produktov, musia dodržiavať všetky legislatívne a regulačné nároky stanovené orgánmi verejnej moci a národnou bankou.

Výzvy v odvetví

V oblasti bankovníctva je kladený veľký dôraz na striktné dodržiavanie všetkých požiadaviek regulátora a legislatívy, vrátane centrálnej banky. EDI procesy zaisťujú bezpečnú komunikáciu pri odovzdávaní účtovných a štatistických výkazov.

Výhody EDI

Elektronická výmena dát prináša v oblasti bankovníctva nasledujúce výhody:

  • Vysoký stupeň automatizácie procesov a toku dokladov
  • Minimalizácia rizika vzniku chýb
  • Vysoká bezpečnosť prebiehajúcich procesov
  • Minimalizácia manuálnych zásahov do prebiehajúceho dátového prenosu
  • Hromadný platobný príkaz (PAYMUL)
  • Hromadné kreditné avízo (CREMUL)
  • Hromadný inkasný príkaz (DIRDEB)
  • Hromadné debetné avízo (DEBMUL)
  • Hromadný prenos finančných prostriedkov (FINPAY)