Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Bankovníctvo/financie

Popis odvetvia

V súčasnosti bankovníctvo predstavuje vysoko dynamický a rýchlo sa vyvíjajúci sektor slovenského trhu. Okrem bankových inštitúcií, stavebných sporiteľní a ďalších finančných inštitúcií, patrí medzi subjekty bankového trhu aj centrálna banka.

Každý deň musia tieto inštitúcie zaistiť bezpečné a plynulé fungovanie finančného trhu. Okrem sprostredkovania bezpečného platobného styku a poskytovania ostatných finančných produktov, musia dodržiavať všetky legislatívne a regulačné nároky stanovené orgánmi verejnej moci a národnou bankou.

Výzvy v odvetví

V oblasti bankovníctva je kladený veľký dôraz na striktné dodržiavanie všetkých požiadaviek regulátora a legislatívy, vrátane centrálnej banky. EDI procesy zaisťujú bezpečnú komunikáciu pri odovzdávaní účtovných a štatistických výkazov.

Výhody EDI

Elektronická výmena dát prináša v oblasti bankovníctva nasledujúce výhody:

  • Vysoký stupeň automatizácie procesov a toku dokladov
  • Minimalizácia rizika vzniku chýb
  • Vysoká bezpečnosť prebiehajúcich procesov
  • Minimalizácia manuálnych zásahov do prebiehajúceho dátového prenosu