Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10
12.12.2018

EDI2PDF

“Prečo neposielať vo forme PDF dokumentov aj dodacie listy?”, navrhla Sabine Puwein. Stačí povedať! Spoločnosť EDITEL bola poverená implementáciou projektu a už začiatkom júna v testovacej prevádzke obdržal prvý klient dodací list vo formáte PDF. ...
11.12.2018

EDITEL Journal 2-18

EDI môže byť hybnou silou digitálnych procesov v akomkoľvek podniku, pretože EDI nekončí pri interných obchodných procesoch, ale môže tiež spájať obchodných partnerov a klientov. S veľkým potešením sa s Vami podelíme o ďalšie témy a niekoľko príkladov podobných iniciatív. Ako vždy ide o príklady z rôznych odvetví a týkajúce sa rôznych riešení. ...
11.12.2018

United Bakeries

Nové riešenie ediFACTORING od Factoringu ČS a spoločnosti EDITEL ponúklo ideálnu príležitosť využiť EDI dokumenty k zaisteniu služby. Prechodom na ediFACTORING sa zaistilo financovanie bez administratívnej záťaže – faktúry a ostatné dokumenty si FČS načíta automaticky z dátovej prevádzky medzi spoločnosťou a odberateľmi. ...
11.12.2018

QI Group

QI GROUP a. s. je úspešným výrobcom informačného systému QI pre firmy podnikajúce v oblastiach výroby, obchodu a služieb. Vďaka svojej modularite QI podporuje komplexne činnosť celej firmy, od riadenia, procesov, cez plánovanie výroby APS, až po EDI. ...
11.12.2018

V stručnosti

Stavebníctvo je odvetvím, kde prebieha intenzívna komunikácia medzi množstvom subjektov. Počínajúc investorom, finančnými inštitúciami cez architektov, projektantov, konzultantov, štátne inštitúcie, dodávateľov až po kupujúcich a používateľov. EDI podporuje komunikáciu a kooperáciu v celom tomto reťazci. ...
11.12.2018

EDITEL & MARKANT

Spolupráce získává mezinárodní dimenzi. To přináší výhody všem zúčastněným stranám: mimo jiné bude snazší splnit požadavky národních trhů, zapojení nových obchodních partnerů bude rychlejší a snazší a stávající komunita EDI se výrazně rozšíří. ...
19.06.2018

Meggle

EDITEL Slovensko zautomatizoval v Taliansku dodávanie tovaru pre Rajo, dcérsku spoločnosť Meggle a jeho dlhoročného klienta. ...