Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

04.06.2018

Wiesbauer

K čerstvému mäsu patria čerstvé dáta

Wiesbauer

Len pri málo potravinových produktoch je čerstvosť taká dôležitá ako pri mäse a mäsových výrobkoch. Vďaka krátkej záručnej dobe sú objednávky a dodávky pri tomto type tovaru početnejšie a zložitejšie ako inde. Zásadná je rýchla a hlavne bezchybná výmena informácií v objednávkach a dodacích listoch, a to predovšetkým kvôli dohľadateľnosti, ktorá získava v tomto odvetví na dôležitosti. Koniec koncov, ako predajcovia, tak spotrebitelia vyžadujú stále lepší prehľad o fungovaní celého hodnotového reťazca. Tieto informácie sa uvádzajú väčšinou v označených šaržiach, ktoré obsahujú podrobnosti o pôvode, chove, výkrme a porážke zvieraťa.

Ale ako tieto dôležité informácie prenášať rýchlo, bezpečne, a predovšetkým ich udržiavať stále aktuálne? To všetko zabezpečí elektronická výmena dát (EDI).

Výmena informácií medzi dodávateľom a predajcom prebieha automaticky, v reálnom čase a bez systémových nezrovnalostí. K prenosu informácií o šaržiach sa používajú dodacie listy. EDI všeobecne zvyšuje kvalitu všetkých nadväzujúcich procesov, a to najmä v prípade tovaru, ktorý je dodávaný v rozdielnych hmotnostiach. Aj napriek zjavným výhodám, ktoré EDI rakúskemu mäsovému a spracovateľskému priemyslu prináša, je tu stále veľký nevyužitý potenciál. Najmä v oblasti IT chýba mnohým firmám potrebná infraštruktúra, ktorá by im umožnila výmenu štruktúrovaných dát s predajcami. “Pozorujeme v tejto oblasti výrazné zmeny a mnoho firiem sa už aktívne ujalo vedenia,” uviedol Klaus Schaffer, Business Development Expert & Product Manager v rakúskej centrále spoločnosti EDITEL. Patrí medzi nich napr. viedenská spoločnosť Wiesbauer zaoberajúca sa spracovaním mäsa. Kvôli väčšej transparentnosti spolieha na EDI v rámci celého svojho dodávateľského reťazca i v nadväzujúcich procesoch. Ljuban Magdelinic, IT director v spoločnosti Wiesbauer, vymenúva výhody, ktoré EDI prináša: “Pomáha nám zjednodušiť a zefektívniť procesy, napr. ohľadne objednávok, a preto sa na EDI spoliehame už celé roky.“ Klaus Schaffer ďalej verí, že postupná digitalizácia dát otvára pre túto oblasť ďalšie veľké príležitosti: “S EDI dochádza k výraznému odbúravaniu administratívnej práce a zároveň k zvýšeniu kvality dát vo všetkých odchádzajúcich aj prichádzajúcich dokumentoch.”

WIesbauer

V skratke

  • Spĺňa náročné požiadavky vzťahujúce sa na čerstvý tovar a krátku záručnú dobu.
  • EDI zjednodušuje a zefektívňuje procesy
  • Transparentnosť hodnotového reťazca so sebou prináša dohľadateľnosť
  • Bezchybná výmena informácií pri objednávkach a dodávkach
  • Najpoužívanejšie typy správ: ORDERS (objednávka) a DESADV (dodací list)
  • Zlepšenie kvality dát