Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

11.12.2018

V stručnosti

EDI je súčasťou digitálnej revolúcie v stavebníctve

Stavebníctvo je odvetvím, kde prebieha intenzívna komunikácia medzi množstvom subjektov. Počínajúc investorom, finančnými inštitúciami cez architektov, projektantov, konzultantov, štátne inštitúcie, dodávateľov až po kupujúcich a používateľov. EDI podporuje komunikáciu a kooperáciu v celom tomto reťazci.

Čo prináša EDI do stavebníctva?

Predovšetkým jasnú komunikáciu v celom reťazci entít/subjektov, efektívne riadenie materiálových tokov v reálnom čase. Nedeliteľnou súčasťou je transparentnosť, zrýchlenie a optimalizácia procesov s čím súvisí aj kontrola transakcií, včasné avizovanie splatnosti a rýchlejšie úhrady faktúr. Jednoduché používanie – EDI funguje akoby „na pozadí“ bežných podnikových procesov a prináša automatizované spracovanie dokumentov, zvýšenie presnosti a zníženie chybovosti a samozrejme nižšie náklady na ľudskú prácu s papierovými dokumentmi.

Dnes už o digitalizácii odvetvia stavebníctva nikto nepochybuje. EDI je softvérové podporné riešenie a jeden zo základných kameňov digitálnej budúcnosti stavebníctva.