Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

11.12.2018

United Bakeries

ediFACTORING v United Bakeries

United Bakeries
United Bakeries

United Bakeries je popredná pekárenská skupina v Českej republike. Vznikla spojením dvoch najväčších českých skupín Delta Pekárne a Odkolek. Skupinu tvorí trinásť regionálnych pekární, rovnomerne pokrývajúcich celé územie ČR. Všetky pekárne sú držiteľom prestížnych medzinárodných certifikácií FSSC 22000. Spoločnosť United Bakeries je rovnako jednou z najvýznamnejších pekárenských firiem v Európskej únii.

Pekárne United Bakeries v roku 2017 vyrobili cca 100 000 ton chleba a pečiva. Pokiaľ by sme vyrobené chleby a pečivo rozložili natesno vedľa seba, zabrali by plochu takmer 12 tisíc futbalových ihrísk maximálnych rozmerov podľa klasifikácie FIFA. Trinásť pekární v skupine UB vyrobilo minulý rok bezmála tri štvrte miliardy kusov klasických rožkov. Pre Vašu predstavu, keby sa vytvoril z týchto rožkov reťazec, omotal by zemeguľu okolo rovníku takmer trikrát!

Spoločnosť United Bakeries ponúka svojim odberateľom a zákazníkom široké portfólio výrobkov najvyššej kvality za najlepšiu cenu a špičkový servis. Neustále sleduje nové trendy a inovuje svoj sortiment a permanentne skvalitňuje image svojich značiek a zvyšuje ich hodnotu. Najdôležitejším cieľom je byť zodpovednou firmou vo vzťahu k spoločnosti, zamestnancom a životnému prostrediu, a predovšetkým posilňovať hodnoty fair-play v obchodných vzťahoch a prinášať hodnotu akcionárom, zamestnancom a zákazníkom.

Vďaka rastúcemu obratu v segmente reťazcov spoločnosti rástli aj pohľadávky pred splatnosťou, a teda vznikla potreba poslinenia cash-flow. Zároveň spoločnosť United Bakeries chcela ísť cestou samofinancovania tohoto rastu, čo vyžadovalo znížiť pracovný kapitál viazaný v obežných aktívach. Pre dosiahnutie tohto cieľa bolo nutné zrýchliť obrátku pohľadávok u vybraných zákazníkov, bez toho, aby boli žiadaní o úpravu doby splatnosti faktúr. Factoring sa ukázal ako najlepšie riešenie bez nutnosti navyšovať úverovú angažovanosť. Využitím factoringu došlo k uvoľneniu cca 80 miliónov Kč z pracovného kapitálu, ktoré mohli byť využité na posilnenie cash-flow.

Nové riešenie ediFACTORING od Factoringu ČS a spoločnosti EDITEL ponúklo ideálnu príležitosť využiť EDI dokumenty k zaisteniu služby. Prechodom na ediFACTORING sa zaistilo financovanie bez administratívnej záťaže – faktúry a ostatné dokumenty si FČS načíta automaticky z dátovej prevádzky medzi spoločnosťou a odberateľmi. Tým pádom sa nerobí nič navyše a nie je potrebné manuálne dokladovanie.