Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

16.03.2011

SSCC

EDITEL vykonal prieskum dodacích listov s SSCC kódom paliet

Niektoré obchodné reťazce v súčasnosti zvažujú zavedenie EDI dodacích listov s identifikáciou paliet s využitím SSCC kódu (Serial Shipping Container Code).

Ako EDI provider sme boli požiadaní o vykonanie krátkeho prieskumu pripravenosti dodávateľov obchodných reťazcov, chceli sme zistiť, či túto EDI správu využívajú. Implementácia paletových dodacích listov spolu s využitím značenia paliet SSCC kódom prináša predovšetkým zrýchlenie príjmu tovaru, kedy je prevzatá celá neporušená paleta naraz a jej obsah je načítaný z elektronického dodacieho listu podľa SSCC kódu. Zavedenie SSCC kódu môže tiež prispieť napríklad k možnosti lepšieho sledovania paliet počas logistických operácií.
Oslovili sme 180 veľkých dodávateľov, ktorí si mohli ako svoju odpoveď vybrať jednu zo štyroch variant, ktoré najlepšia vystihovala stav zavedenia správy DESADV s SSCC kódom v ich spoločnosti.

Stav pripravenosti na zavedenie paletových dodacích listov:

  • správu už využívame s niektorým z obchodných reťazcov
  • správu nevyužívame, ale palety už SSCC kódom značíme
  • správu nevyužívame a palety SSCC kódom neznačíme
  • správu v súčasnosti nevyužívame, ale chceme ju v krátkom čase implementovať.

Na prieskum aktívne reagovalo 113 spoločností, ktoré odpovedali takto:

  • 4 spoločnosti správu už využívajú s niektorým z obchodných reťazcov
  • 38 spoločností správu nevyužíva, ale palety už SSCC kódom značí
  • 67 spoločností správu nevyužíva a palety SSCC kódom neznačia
  • 4 spoločnosti správu v súčasnosti nevyužívajú, ale chcú ju v krátkom čase implementovať.

Vykonaný prieskum poukázal na zatiaľ nízku pripravenosť spoločností na okamžité nasadenie správ DESADV s SSCC kódom, ale ako pozitívne zároveň vidíme vysoké percento spoločností, ktoré už značia palety SSCC kódom. Značenie paliet je totiž prvým krokom k možnosti zavedenia dodacieho listu s SSCC kódom.