Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

14.10.2011

Spoločnosť Deloitte Advisory s.r.o. vykonala komplexnú analýzu trustIT

Plne v súlade so snahou spoločnosti EDITEL prinášať inovatívne riešenia v najvyššej kvalite, so zreteľom na bezpečnosť, platnú legislatívu a štandardy v odbore, v mesiacoch jún a august 2011, vykonala spoločnosť Deloitte Advisory s.r.o. komplexnú analýzu zabezpečenia archívneho riešenia trustIT spoločnosti EDITEL.

Analýza zabezpečenia zahŕňala nasledovné činnosti:

  • Revízia konfigurácie komponentov IT infraštruktúry - konfigurácia infraštruktúry, operačných a databázových systémov, webového serveru a webovej aplikácie trustIT a fyzickej bezpečnosti.
  • Posúdenie dôveryhodnosti a integrity archivovaných dát – posúdenie zabezpečenia dát z pohľadu integrity, dôveryhodnosti a dostupnosti ukladaných dát.
  • Posúdenie zhody splatnou legislatívou – posúdenie zhody riešenia trustIT s platnou legislatívou na Slovensku, v Českej Republike, Rakúsku, Maďarsku a legislatívou Európskej únie.
  • Posúdenie úrovne správy IT systémov – posúdenie úrovne procesov prevádzkového a bezpečnostného monitoringu, riadeni a prístupov, zmenového riadenia, vzťahu s externými dodávateľmi a plánovania kontinuity podnikania a havarijného plánovania.

Záleží nám na spoľahlivom a bezpečnom riešení Vašej Informačnej Logistiky!