Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

26.05.2017

SPAR sa spolieha na EDI správy RECADV

RECADV

RECADV nie je len potvrdenie príjmu tovaru. RECADV (príjemka) dokáže zrýchliť tok informácií, minimalizovať nezrovnalosti vo faktúrach a znížiť nápor práce v sklade, na predajni aj na účtovnom oddelení. Spoločnosť SPAR Austria využíva tieto výhody ako vo svoj prospech, tak v prospech svojich dodávateľov. Daniel Schuster (vedúci elektronických nákupov a B2B projektov) zo spoločnosti SPAR Austria sa problematike podrobne venuje v nasledujúcom interview:

1. Spoločnosť SPAR Austria začala nedávno používať RECADV. Prečo?

Obchodní partneri v rámci EÚ stále častejšie vyžadujú správy RECADV ako potvrdenie príjmu tovaru. Naviac očakávame, že používanie RECADV bude viesť k zníženiu chybovosti faktúr.

2. Ktoré súčasti Vašej spoločnosti z tejto zmeny ťažia najviac?

Veľký prínos pozorujeme vo všetkých oblastiach, ktorých sa dotýkajú nezrovnalosti v množstve dodaného tovaru a vo faktúrach. Naši zamestnanci na predajniach a v skladoch už nemusia hlásiť rozdiely v množstve tovaru. V rámci obchodu a účtovníctva RECADV odbúrava kontroly chýb vo faktúrach, prípadne chyby úplne eliminuje.

3. Aké výhody plynú z RECADV pre Vašich dodávateľov?

Akonáhle SPAR obdrží tovar, je o dodanom množstve okamžite informovaná centrála dodávateľa, čo podstatne urýchľuje výmenu informácií. Ďalšou výhodou je pre našich dodávateľov možnosť fakturovať hneď po dodaní tovaru, čo znižuje riziko sťažností a následných krokov (opravy, vystavovanie dobropisov).

4. Znamená toto rozšírenie viac práce pre Vašich dodávateľov?

Niektorí dodávatelia budú musieť vo svojich faktúrach prispôsobiť dátum vystavenia. Oplatí sa počkať na potvrdenie o prijatí tovaru v RECADV, pretože sa tým eliminujú prípadné dobropisy. Pre dodávateľov, ktorí používajú INVOIC alebo sa k tomu chystajú, bude všetko podstatne jednoduchšie. Tento postup je totižto oveľa efektívnejší ako v prípadoch, kedy sa stále ešte počíta s tlačou dokumentov, obálkovaním a doručovaním poštou.

5. Akú podporu poskytuje SPAR svojim dodávateľom pri implementácii RECADV?

SPAR ponúka možnosť testovacieho obdobia každému dodávateľovi, ktorý má záujem o potvrdzovanie množstva dodaného tovaru prostredníctvom správ RECADV.

6. Plynú z RECADV výhody aj pre ďalšie strany?

Čím viac účastníkov sa na dodávke tovaru podieľa, tým väčšie sú výhody, ktoré im RECADV ponúka. V strednodobej perspektíve by do tejto skupiny mohli spadať taktiež poskytovatelia logistických služieb. Usilujeme sa o skrátenie času prenosu informácií našim zmluvným dodávateľom a vystavovateľom faktúr a o doručovanie RECADV priamo týmto partnerom.

7. Ako bude SPAR svojich dodávateľov motivovať k používaniu RECADV?

V prvej fáze ponúkneme v EDI túto možnosť všetkým dodávateľom, ktorí už dostávajú tradičné potvrdenie príjmu tovaru alebo majú s RECADV predchádzajúcu skúsenosť. V druhej fáze oslovíme dodávateľov, u ktorých sme opakovane zaznamenali nezrovnalosti vo faktúrach.

RECADV – potvrdenie príjmu tovaru

RECADV (príjemka) je druh EDI správy v štandarde EANCOM, používaný k potvrdzovaniu príjmu tovaru. Správa obsahuje podrobné informácie o nezrovnalostiach v množstve tovaru, chybujúcom tovare a krádeži, prípadne poškodení tovaru pri preprave.

Výhody pre dodávateľa:

  • Dodávatelia sa dozvedia, či bol ich tovar prijatý v súlade s objednávkou
  • Eliminuje dobropisy vystavované kvôli chybám vo faktúrach

Výhody pre predajcu:

  • Menej chýb pri spravovaní faktúr
  • Dáta o prijatí tovaru sú dostupné v systéme