Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10

Detail novinky

04.12.2019

SPaP

S EDI aj po Dunaji

Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. (ďalej len SPaP a.s.) je dominantnou spoločnosťou v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel na území Slovenskej republiky. Poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov všetkého druhu na Dunaji a na celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom. SPaP a.s. so svojím technologickými zariadeniami, vysoko kvalitnými službami a odbornými pracovníkmi má zaujímavú geografickú a logistickú polohu v oblasti skladovania, prekladu a prepravy tovarov.

Veľmi rozvinutú a dominantnú sféru priemyslu na slovenskom trhu dnes tvorí automobilový priemysel. Jedinečnosť spoločnosti SPaP využívajú na prepravu poprední dodávatelia polotovarov a základných surovín potrebných pre výrobu automobilov. Aktívne zapojenie spoločnosti SPaP do reťazca existujúcich dodávateľov a výrobcov pre automobilový priemysel bolo podnetom na spustenie projektu automatizácie.

Ako pilotný projekt bol vybraný dodávateľ oceľových polotovarov Arcelor Mittal pre významného výrobcu automobilov spoločnosť PSA Group v Trnave. Spoločnosť SPaP v tomto procese funguje ako „konsignačný“ sklad spoločnosti Arcelor Mittal, ktorá plynule a nepretržite v nastavených režimoch dodáva svoje výrobky priamo do PSA Trnava. Projekt bol zameraný na automatizáciu procesov výmeny obchodných a hlavne logistických správ medzi dodávateľom tovaru Arcelor Mittal a odberateľom PSA Trnava.

Súčasťou projektu je vytvorenie a zabezpečenie elektronickej komunikácie medzi SPaP a Arcelor Mittal na úrovni skladových zásob prostredníctvom nepretržite riadenej výmeny správ, ktorá zabezpečuje pre obe strany aktuálnu informáciu o skladových zásobách. Na základe dopytov (odvolávok DELJIT ) spoločnosti PSA tak dodávateľ Arcelor Mittal môže bez problémov a nechcených výpadkov zabezpečiť prostredníctvom SPaP plynulú dodávku priamo výrobcovi.