Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10

Detail novinky

02.07.2019

Služba activeIT

Automatizácia získava pevné miesto aj v odvetví ovocia a zeleniny

Čo sa ovocia a zeleniny týka, dnešní spotrebitelia sú nároč­nejší ako kedykoľvek predtým. Chcú, aby ovocie a zelenina, ktorú nakupujú, bola čerstvo zozbieraná, prirodzene krásna a bez akýchkoľ­vek nedokonalostí.

Samozrejme sa očakáva, aj že budú mať zákazníci neustále k dispozícii plnú škálu produktov a v dostatočnom množst­ve. Práve kvôli týmto vysokým nárokom sú dodávky tovaru v tom­to odvetví také zložité a majú takú rýchlu frekvenciu. Obchody do­konca svoje objednávky často me­nia. Ďalšou výzvou je tzv. náhrad­ný tovar, ktorý sa môže dodať v prípade, že pôvodne objednaný to­var nie je k dispozícii. Pokiaľ napr. nie je k dispozícii hrozno v plasto­vých obaloch, bude dodané v kartó­nových krabičkách apod.

ERP aj EDI systémy si musia s podobnými výzvami poradiť, pokiaľ majú pod­porovať fyzický pohyb tovaru na najvyššej úrovni. Rakúsky dodáva­teľ softwaru a konzultantská firma activeIT ponúka ERP systém vytvorený na mieru potrebám toho­to odvetvia, ktorý úspešne používa mnoho renomovaných klientov. K zabezpečeniu bezproblémového chodu EDI pripojenia sa activeIT spolieha na odborné znalosti partnerskej spoločnosti EDITEL. Marko Klein, výkonný riaditeľ activeIT, ku spolupráci uviedol:

„EDITEL je v oblasti spracovania dát vysoko spoľahlivým partne­rom, ktorý dokáže efektívne a od­borne spracovať dáta v akomkoľ­vek formáte dodanom našimi klientmi tak, aby výsledkom bola vždy absolútna spokojnosť.”