Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

20.11.2014

Skupina Falkensteiner Hotels rozširuje EDI

... zavádza EDI aj v Českej republike, na Slovensku a v Chorvátsku

Po úspešnej optimalizácii objednávkového procesu prostredníctvom EDI v Rakúsku rozšírila skupina Falkensteiner Hotels využitie EDI aj v zahraničí. Hotely Falkensteiner v Českej republike, na Slovensku a v Chorvátsku boli pripojené do integračnej siete eXite®, prostredníctvom ktorej si vymieňajú katalógy tovarov a cien (PRICAT) a dodacie listy (DESADV) so svojimi dodávateľmi. Obchodný partner EDITELu, spoločnosť Panteon, pomáha so zavedením EDI v Chorvátsku. Odborníci z EDITEL CZ a EDITEL SK sú zodpovední za implementáciu v Českej republike a na Slovensku.

Stefan Unterlader, riaditeľ centrálneho nákupu, zodpovedný za celý projekt, sa vyjadril: "Vzhľadom na fakt, že implementácia EDI priniesla vysoké úspory nákladov a prispela k celkovému zlepšeniu procesu objednávok, je ďalším logickým krokom rozšírenie EDI aj do našich zahraničných pobočiek. Podobne plánujeme v roku 2015 zaviesť EDI aj vo Švajčiarsku a Taliansku, a to opäť v úzkej spolupráci so spoločnosťou EDITEL, našim dlhodobým EDI partnerom."