Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10

Detail novinky

26.03.2020

Organizačné postupy skupiny EDITEL

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri,

veľmi si vážime, že využívate naše služby a chceme vás preto uistiť, že k súčasnej situácii v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 pristupujeme v súlade s najnovšími opatreniami a predpismi vnútroštátnych orgánov a s cieľom zaistiť kontinuitu nášho podnikania a poskytovaných služieb. V súlade s našim plánom biznis kontinuity koordinujeme vlastnú prevádzku a obchodné aktivity tak, aby sme reagovali na danú situáciu a zabezpečili hladké fungovanie našich systémov a služieb. V tomto ohľade by sme Vás radi ubezpečili, že dostupnosť a prevádzka všetkých služieb súvisiacich s EDI-komunikáciou a podporou najmä maloobchodných a logistických procesov aktuálne prebieha bez akýchkoľvek obmedzení a všetky funkcionality, najmä siete eXite®, sú v plnej prevádzke. Podnikli sme nevyhnutné preventívne kroky a prijali opatrenia, ktoré našim zamestnancom umožnia vyrovnať sa s aktuálnymi obmedzeniami a v neposlednom rade tiež prispejú k prevencii šírenia ochorenia COVID-19. Prevádzka našich operačných stredísk a pobočiek v jednotlivých krajinách bola zladená tak, aby sme zaistili ich činnosť v priebehu krízového obdobia. Časť nášho tímu môže pracovať prostredníctvom zabezpečených komunikačných liniek v koordinovanom režime z domova, avšak kľúčová podpora systémov je zabezpečená z našej kancelárie. Veríme, že týmto prístupom pomôžeme udržať riziko infekcie na čo najnižšej úrovni, a zároveň zaručíme aj naďalej dostupnosť našich odborníkov. Všetci zamestnanci boli o nastávajúcich preventívnych opatreniach informovaní a sú priebežne informovaní o všetkých operačných postupoch, ktoré naša spoločnosť zavádza. Pre dohľad nad situáciou a zaistenie včasnej a bezodkladnej reakcie sme ustanovili krízový výbor, ktorý koordinuje všetky organizačné záležitosti. Sledujeme a budeme naďalej sledovať a vyhodnocovať situáciu a zavádzať vhodné opatrenia tak, ako si ich aktuálne okolnosti vyžiadajú. Cieľom uvedených krokov a preventívnych opatrení, ktoré zavádzame, je spoločné zvládnutie výziev, ktorým v súčasnej dobe v súvislosti s koronavírusom COVID-19 všetci čelíme.

Ďalšie odporúčania a obmedzenia

Aby sme predišli nejasnostiam a reagovali na otázky či obavy ohľadne pracovných stretnutí a ciest, ustanovila skupina EDITEL pokyny k cestovaniu a príslušné obmedzenia a odporúčania. V ich dôsledku môžu schôdzky s našimi zamestnancami alebo konzultantmi prebiehať virtuálne prostredníctvom online konferencií, prípadne môžu byť presunuté do iných lokácií, zrušené alebo odložené. S platnosťou od 12. marca prijala skupina EDITEL pre svojich zamestnancov a konzultantov nasledujúce pokyny týkajúce sa cestovania:

• Zákazy a obmedzenia cestovania nariadené vnútroštátnymi orgánmi jednotlivých krajín musia byť prísne dodržiavané.
• Skupina EDITEL zakazuje pracovné cesty do zahraničia.
• Skupina EDITEL odporúča obmedziť vnútroštátne cesty len na nevyhnutne nutné prípady a miesto nich v maximálnej možnej miere využívať virtuálne schôdzky.
Uvedené pokyny budú priebežne aktualizované v nadväznosti na ďalší vývoj situácie ohľadne COVID-19. V prípade akýchkoľvek otázok či obáv týkajúcich sa našich organizačných postupov a dostupnosti našich služieb v súvislosti so situáciou ohľadne COVID-19 nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu (info@editel.sk), prípadne využite kontakty na svojich obchodných manažérov.

Ing. Štefan Sádovský, CEO
EDITEL SK s.r.o.
Slowackého 1/A
821 04 Bratislava
Email: info@editel.sk
www.editel.sk
www.automotive-edi.sk