Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

18.09.2014

METRO/MAKRO Cash & Carry v spolupráci s EDITEL úspešne zaviedlo paletové SSCC kódy

Veľkoobchodný reťazec METRO/MAKRO za účelom zrýchlenia príjmu a naskladnenia tovaru zaviedol elektronické dodacie listy s SSCC kódmi (Serial Shipping Container Code).

Používanie SSCC kódov umožňuje prevziať celú neporušenú paletu s tovarom naraz. Prostredníctvom skenovania paletovej etikety s SSCC kódom v podobe čiarového kódu je možné načítať informácie o jej obsahu priamo z elektronického dodacieho listu, vrátane ďalších informácií o dodávanom tovare, ako sú napríklad príslušné šarže a exspirácia dodávaného tovaru. Zavedenie SSCC kódov rovnako umožňuje lepšie sledovať pohyb paliet počas logistických operácií.

EDITEL, poskytovateľ EDI riešenia spoločnosti METRO/MAKRO, významne prispel k úspešnej implementácii tohto projektu, a to najmä formou uskutočňovania spoločných seminárov pre dodávateľov a poskytovaním priamych konzultácií pre jednotlivých dodávateľov. EDITEL rovnako definoval príslušné dátové štruktúry pre správu DESADV s SSCC kódom a aktívne sa zúčastnil implementácií na strane partnerov METRO/MAKRO. Týmto aktívnym spoločným prístupom bolo počas približne jedného roka trvania projektu dosiahnuté zapojenie približne 60 % dodávateľov z tých, u ktorých je DESADV vyžadovaný, a tým umožnené spustenie produktívnej prevádzky príjmu tovaru prostredníctvom paliet značených SSCC kódom a elektronických dodacích listov. Spoločnosť MAKRO sa tak stala prvou spoločnosťou v Českej republike, ktorá tento proces implementovala. Proces bude zároveň implementovaný aj na dcérskych pobočkách veľkoobchodu METRO na Slovensku.

V rámci prípravy na uvedený projekt EDITEL už v roku 2011 uskutočnil prieskum celkom 180 oslovených dodávateľov skúmajúcich stav pripravenosti na zavedenie paletových dodacích listov. Výsledkom bola avšak v tejto dobe preukázateľne nízka pripravenosť respondentov aj napriek tomu, že značenie paliet SSCC kódom mali už zavedené. Uvedené poznatky boli aktívne zohľadnené v rámci prípravy projektu.