Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

23.05.2017

METRO má prehľad

Business Monitoring Lösung für METRO Österreich

Vďaka individuálnemu nastaveniu služby business monitoring môže METRO vzájomne porovnávať objednávky s dodacími listami a zachytiť akékoľvek nezrovnalosti, čo v praxi vedie k transparentnými procesom v EDI.

METRO Austria je v tejto oblasti jedným z miestnych priekopníkov – na EDI technológie spolieha už od začiatku 90-tych rokov. Najväčšou výzvou v súvislosti s objednávkami a dodávkami tovaru je pre METRO najmä široká ponuka tovaru a s ňou súvisiaci počet dodávateľov. Ďalšou výzvou je udržanie detailného prehľadu o všetkých prebiehajúcich EDI procesoch. Preto spoločnosť METRO Austria zaviedla začiatkom tohto roka nové riešenie monitoringu EDI, vďaka čomu sú teraz procesy súvisiace s objednávkami a dodávkami tovaru ešte transparentnejšie.

Vždy pre nás bolo veľmi dôležité mať neustále aktuálny prehľad o všetkých EDI operáciách s našimi obchodnými partnermi. Zásadná pre nás bola informácia, či dostávame ku všetkým objednávkam dodacie listy, či chodia načas a pod.

Florian Thoma, Supply Chain Planning Manager spoločnosti METRO Austria

Všetky potrebné údaje získava METRO v pravidelných reportoch od spoločnosti EDITEL, v ktorých sú starostlivo porovnávané objednávky a príslušné dodacie listy. Užívatelia tak môžu okamžite identifikovať chýbajúce alebo nadbytočné dodacie listy v ktorejkoľvek fáze dodacieho cyklu. Služba business monitoring naviac umožňuje spoločnosti METRO zadávať špecifické on-line dotazy, ktoré zabezpečujú maximálnu transparentnosť.

Vďaka riešeniu pre business monitoring od spoločnosti EDITEL sa nám podarilo posunúť procesy súvisiace s objednávkami a dodávkami tovaru na ďalšiu úroveň. Teraz sme schopní presne určiť, kde je ešte potenciál pre optimalizáciu a následne to potom v spolupráci s našimi obchodnými partnermi vyriešiť z pohľadu EDI.

Florian Thoma

Služba business monitoring poskytovaná spoločnosťou EDITEL ponúka aj ďalšie funkcie, ako sú napríklad reporty o elektronických faktúrach alebo ešte podrobnejšiu kontrolu (kontrola jednotlivých položiek a pod.). Tieto dodatočné funkcie môžu byť kedykoľvek nastavené podľa potreby klienta.

Ve zkratce

  • Služba business monitoring v METRU zvyšuje transparentnost procesů kolem objednávek a dodávek zboží
  • Aktuální přehled o probíhajících operacích v EDI
  • Nesrovnalosti mohou být odhaleny okamžitě díky pravidelným reportům
  • Vyšší kvalita procesů souvisejících s objednávkami a dodávkami zboží
  • Pomáhá najít příležitosti k optimalizaci

O společnosti Metro Austria

Společnost METRO Group Wholesale and Food Specialist Co. provozuje v Rakous-ku dvanáct velkých obchodů s celkovou prodejní plochou více než 139 000 m², přibližně 1 900 zaměstnanci na plný úvazek a 100 učni. METRO je zastáncem širokého výběru zboží, nabízí proto vice než 48 000 druhů potravinářského i nepot-ravinářského zboží. V Rakousku důvěřuje METRU již 45 let více než 500 000 záka-zníků. METRO provozuje přibližně 750 prodejen v 25 zemích.

www.metro.at