Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

11.12.2014

Implementácia centrálneho EDI v skupine Diligentia

Začiatkom roka 2014 došlo na slovenskom retailovom trhu k prevzatiu maloobchodnej siete Hypernova a Albert skupinou Diligentia, ktorá riadi aj obchody Terno a Moja Samoška. V súčasnosti sa táto maloobchodná sieť skladá z viac ako 120 predajní rôznych veľkostí na celom území Slovenska a očakáva sa ďalšia expanzia, vďaka čomu sa Diligentia zaraďuje medzi najväčších hráčov na trhu.

V súvislosti so zlúčením maloobchodných sietí došlo v druhom štvrťroku 2014 taktiež ku konsolidácii informačných systémov, vrátane EDI systémov. Cieľom konsolidácie bolo zjednotenie systémov, zefektívnenie prevádzky a automatizácia procesov. V rámci výberového konania na dodávku centrálneho EDI riešenia uspela spoločnosť EDITEL  so svojimi produktmi, ktoré sa osvedčili v mnohých iných maloobchodných reťazcoch na Slovensku. Okrem dodávky nového EDI riešenia EDITEL  rovnako zabezpečil aj projekt migrácie dát z existujúcich systémov a tiež sa zhostil komplexnej outsourcingovej správy celého riešenia.

Diligentia

Vďaka tomuto novému riešeniu Diligentia prevzala a zjednotila vyhovujúce existujúce EDI procesy a je pripravená na zavedenie ďalších EDI procesov, či ďalšie rozširovanie maloobchodnej siete. V ďalšej fáze sa tiež plánuje zapojenie vlastného veľkoobchodu do EDI komunikácie.

V súčasnosti je nové EDI riešenie od spoločnosti EDITEL v plnom prevádzkovom režime a zabezpečuje dátovú výmenu so stovkami lokálnych, ale i zahraničných dodávateľov maloobchodnej siete Hypernova, Terno i Moja Samoška. Spoločnosť EDITEL sa tak stala strategickým partnerom skupiny Diligentia, čím si EDITEL opäť raz potvrdil pozíciu lídra v oblasti EDI riešení na Slovensku.