Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

29.10.2014

GO Gaststätten odštartovalo EDI

GO Gaststätten je ďalšia zo spoločností z oblasti F&B (Food & Beverage), ktorá uskutočnila prvé kroky k automatizácii procesu spracovania objednávok. Dcérska spoločnosť, ktorá je plne vo vlastníctve Raiffeisenlandesbank Oberösterreich so sídlom v Linzi, pôsobí v oblasti stravovacích služieb, vrátane prevádzkovania reštaurácií, zaisťovania firemného stravovania a cateringu všeobecne. Spoločnosť sa rozhodla plne optimalizovať objednávkový proces prostredníctvom zavedenia elektronickej výmeny dát (EDI).

Marlene Millidorfer, vedúca pre oblasť F&B v spoločnosti GO Gaststätten, vysvetľuje hlavné motívy spustenia projektu: "Prechod na automatizovaný elektronický objednávkový proces je pre nás logickým krokom k udržaniu vysokej úrovne kvality. EDI zvyšuje efektivitu každodenných procesov v dlhodobom horizonte, čo sa premieta do zlepšenia služieb pre našich klientov. Oblasť EDI je pre nás nová a EDITEL ako partner nám poskytuje svoje hlboké znalosti a celkovú podporu." V spolupráci s EDITELom a softvérovou spoločnosťou GMS začne GO Gaststätten s elektronickou výmenou katalógov, produktov a cien (PRICAT), objednávok samotných (ORDERS) a dodacích listov (DESADV).

Vďaka hladkej integrácii dát do firemného ERP systému eliminuje spoločnosť GO administratívu nutnú pre zadávanie objednávok a viac sa sústreďuje na samotný tok produktov: "Objednáme iba produkty, ktoré potrebujeme a všetky objednávky jednoducho sledujeme v systéme. To nám umožňuje vyhnúť sa nedostatku produktov na sklade, uľahčuje celkové skladovanie a zlepšuje spoluprácu s našimi dodávateľmi," povedala Marlene Millidorfer o výhodách EDI v každodennom fungovaní sektoru F&B. Všetky informácie sú vymieňané prostredníctvom eXite®, EDI platformu spoločnosti EDITEL. V budúcnosti GO plánuje zaviesť ďalšie EDI procesy, počnúc elektronickou fakturáciou.