Používaním tejto stránky súhlasím s používaním súborov cookies. Pre viac informácií kliknite tu

Detail novinky

16.03.2011

EDITEL vykonal prieskum dodacích listov s SSCC kódom paliet

Niektoré obchodné reťazce v súčasnosti zvažujú zavedenie EDI dodacích listov s identifikáciou paliet s využitím SSCC kódu (Serial Shipping Container Code).

Ako EDI provider sme boli požiadaní o vykonanie krátkeho prieskumu pripravenosti dodávateľov obchodných reťazcov, chceli sme zistiť, či túto EDI správu využívajú. Implementácia paletových dodacích listov spolu s využitím značenia paliet SSCC kódom prináša predovšetkým zrýchlenie príjmu tovaru, kedy je prevzatá celá neporušená paleta naraz a jej obsah je načítaný z elektronického dodacieho listu podľa SSCC kódu. Zavedenie SSCC kódu môže tiež prispieť napríklad k možnosti lepšieho sledovania paliet počas logistických operácií.
Oslovili sme 180 veľkých dodávateľov, ktorí si mohli ako svoju odpoveď vybrať jednu zo štyroch variant, ktoré najlepšia vystihovala stav zavedenia správy DESADV s SSCC kódom v ich spoločnosti.

Stav pripravenosti na zavedenie paletových dodacích listov:

  • správu už využívame s niektorým z obchodných reťazcov
  • správu nevyužívame, ale palety už SSCC kódom značíme
  • správu nevyužívame a palety SSCC kódom neznačíme
  • správu v súčasnosti nevyužívame, ale chceme ju v krátkom čase implementovať.

Na prieskum aktívne reagovalo 113 spoločností, ktoré odpovedali takto:

  • 4 spoločnosti správu už využívajú s niektorým z obchodných reťazcov
  • 38 spoločností správu nevyužíva, ale palety už SSCC kódom značí
  • 67 spoločností správu nevyužíva a palety SSCC kódom neznačia
  • 4 spoločnosti správu v súčasnosti nevyužívajú, ale chcú ju v krátkom čase implementovať.

Vykonaný prieskum poukázal na zatiaľ nízku pripravenosť spoločností na okamžité nasadenie správ DESADV s SSCC kódom, ale ako pozitívne zároveň vidíme vysoké percento spoločností, ktoré už značia palety SSCC kódom. Značenie paliet je totiž prvým krokom k možnosti zavedenia dodacieho listu s SSCC kódom.