Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

01.03.2010

EDITEL SK vydáva certifikáty pre elektronický podpis

Na základe zmluvy o prevádzke Registračnej autority, ktorú uzatvorila spoločnosť EDITEL SK s.r.o. s certifikačnou autoritou D.Trust Certifikačná autorita a.s., je oddnes EDITEL oprávnený vydávať certifikáty pre elektronický podpis podľa zákona o el. podpise. Vydávané certifikáty je možné využívať v rámci EDI systémov (príp. iných) pre podpis elektronických faktúr alebo tiež v komunikácii s orgánmi štátnej správy.