Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

18.01.2018

EDITEL SK - Proces implementácie nariadenia GDPR

Spoločnosť EDITEL SK s.r.o. spolu s rakúskou materskou spoločnosť EDITEL Austria GmbH a poradenskou spoločnosťou Ernst & Young vstúpila do procesu implementácie nariadenia GDPR.

Nastavenie stupňa zabezpečenia technickej a organizačnej ochrany osobných dát spoločnosti EDITEL SK s.r.o. plne zodpovedá súčasnej legislatíve. Naše riešenie EDI komunikácie, t.j. plne automatizovanej elektronickej výmeny štruktúrovaných obchodných dokumentov, nie je primárne koncipované pre uloženie alebo spracovanie osobných dát.

Pri spracovaní osobných údajov dodržiavame zásady zákonnosti, korektnosti a transparentnosti. Osobné údaje zhromažďujeme primerane a relevantne iba pre legitímne účely vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracovávané. Doba uloženia osobných údajov je podľa nariadenia GDPR minimalizovaná.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi v podobe, ktorú definuje Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR, najmä v prípadoch, kedy sú produkty inštalované v prostredí našich klientov, je plne v ich vlastnej správe.