Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

11.12.2018

EDITEL Journal 2-18

Hybná sila digitalizácie

O digitalizácii dnes počúvame v mnohých rôznych kontextoch. Poskytovatelia služieb EDI – ako sme my – digitálnymi procesmi žijú, a teda je pre nich kľúčový integrovaný prístup k digitalizácii. Digita¬lizácia má zmysel, pokiaľ na obchodné procesy prihliadame z komplexného hľadiska a pokiaľ implementácia požiadaviek prebieha tak, aby bola pre klienta použiteľná jednoducho a v rámci celej firmy. Odlišné systémy sa musia prispôsobiť a zladiť s internými aj externými procesmi. To síce znamená množstvo práce, ale zároveň to prináša veľké výhody.

EDI môže byť hybnou silou digitálnych procesov v akomkoľvek podniku, pretože EDI nekončí pri interných obchodných procesoch, ale môže tiež spájať obchodných partnerov a klientov. Výsledkom je potom integrovaný prístup v rámci celého hodnotového reťazca. A ten sa vyplatí – firmy vďaka nemu získajú transparentné a efektívne organizačné procesy, ktoré im ušetria čas aj peniaze.

S veľkým potešením sa s Vami podelíme o ďalšie témy a niekoľko príkladov podobných iniciatív. Ako vždy ide o príklady z rôznych odvetví a týkajúce sa rôznych riešení. Možno Vás zaujme titulný článok o projekte ebilling a digitálnej archivácii, ktorý nájdete na str. 1, článok o využití EDI služieb vo firmách Dr. Schmidgall a Kotányi na str. 3 alebo o EDI komunikačných procesoch prostredníctvom služby eXite vo Zvolenskej Mliekarni na str. 4, a mnoho ďalších sofistikovaných riešení, ktoré posúvajú digitalizáciu na ďalšiu úroveň.