Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

14.06.2013

EDITEL Journal 01/2013 - Od predstavy ku skutočnosti

Každý, kto je oboznámený s eCom aktivitami, zahŕňajúcimi elektronickú výmenu dát (EDI), s najväčšou pravdepodobnosťou vie, že rozsiahle zmeny jednoducho zaberú nejaký čas. Analýzy logistických procesov celých odvetví, pozvanie všetkých zúčastnených k rokovaciemu stolu, pokrytie potrieb niekoľkých rôznych firiem a oblastí s cieľom všetko pre všetkých zjednodušiť, to môže byť celkom náročné. Aby sme dosiahli vytýčený cieľ, je nutné, aby štandardizačná inštitúcia, ako napríklad GS1 Austria, EDI a ERP poskytovatelia služieb, rovnako ako spoločnosti v rôznych odvetviach, veľmi úzko spolupracovali. To, čo sa začalo ako vízia optimalizácie na PowerPointovej snímke, sa konečne stáva skutočnosťou.

TKL, poskytovateľ logistických služieb s riadenou teplotou už naplno využíva efekty optimalizácie. Prečítajte si rozhovor s generálnym riaditeľom TKL Wilhelomom Leithnerom (str. 1) a zistite, akú zásadnú úlohu zohralo EDI pri uskutočňovaní 650 000 ročných dodávok zákazníkom. Elektronické obchodné procesy zaručujú obchodníkom aj výrobcom spoľahlivosť a efektivitu.

Bez elektronických obchodných procesov by nebolo možné uspokojiť dopyt po tradične vyrábanom chlebe na lokálnom slovenskom trhu. Vďaka EDI a neustálej výmene informácií medzi EDITELom a jeho ERP obchodnými partnermi, môžu malé miestne pekárne dodávať svoje vynikajúce produkty do veľkých maloobchodných sietí, ako sú TESCO a COOP. Ide tak o príklad úspešného reálneho využitia EDI.

FMCG priemysel nie je jediným odvetvím, ktoré využíva výhody EDI. V tomto aktuálnom vydaní nájdete články o aktivitách v odvetví HORECA alebo tiež vo farmaceutickom, či módnom priemysle nielen v Rakúsku, ale aj v ďalších krajinách strednej a východnej Európy.