Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

17.06.2011

EDITEL Journal 01/2011 - EDITEL rastie

V polovici januára 2011 bola otvorená naša nová pobočka - EDITEL Turkey LTD – so sídlom v Istanbule. Týmto posilňujeme nielen našu obchodnú pozíciu na tomto veľkom trhu na prahu Ázie, ale ponúkame tiež našim zákazníkom a všetkým regionálnym spoločnostiam, ktoré majú potrebu si elektronicky vymieňať dáta, lokálny servis a poradenstvo na najvyššej úrovni.

EDI predstavuje technologický základ

Medzinárodné štúdie (The Consumer Goods Forum, GS1) potvrdzujú EDI ako základnú technológiu Value Supply Chain – dnes a tiež v roku 2020 – a podčiarkujú nutnosť plošného používania EDI ako predpokladu pre efektívne toky tovaru. V dôsledku toho odbor FMCG rozhodol o EDI ofenzíve pre rok 2011, ktorá už u mnohých obchodných podnikov viedla ku konkrétnym implementačným aktivitám. Tejto téme je venovaný titulný článok na strane 1.

Rozšírenie portfólia

Bola rozšírená ponuka produktov: nová integračná platforma submIT skupiny EDITEL je ďalšou kvalitnou službou pre integráciu, e-fakturáciu a archiváciu, ktorú vám predstavíme na strane 4.

Spokojní zákazníci

Mnoho nových zákazníkov vo všetkých krajinách nám v predchádzajúcich mesiacoch venovalo svoju dôveru a rozhodlo sa pre produkty a služby EDITELu. To nás veľmi teší a chceli by sme preto využiť túto príležitosť, aby sme vám všetkým poďakovali za vašu dôveru, výbornú a úspešnú spoluprácu! Na nasledujúcich stranách tohto žurnálu vám preto predstavíme niektoré z tých najúspešnejších projektov.

Prajeme vám veľa zábavy pri čítaní nášho EDITEL Journalu!