Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

12.12.2018

EDI2PDF

DESADV na novej ceste

“Chceli by sme dodacie listy dostávať predom alebo aspoň tak rýchlo, ako to len bude možné.” Taký je, v skratke, výsledok prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra GfK medzi klientami spoločnosti Coca-Cola HBC Austria. Sabine Puwein, ktorá v dobe prieskumu pôsobila v Coca-Cola HBC Austria na pozícii projektovej manažérky, uvádza: “Zohľadňovanie potrieb našich obchodných partnerov a klientov má pre nás tú najvyššiu prioritu.” To je tiež dôvod, prečo bol podnet ihneď implementovaný do praxe.

Celý implementačný proces spustila prezentácia partnera pre EDI komunikáciu, EDITEL, k e-faktúram pre spoločnosť Coca-Cola. “Prečo neposielať vo forme PDF dokumentov aj dodacie listy?”, navrhla Sabine Puwein. Stačí povedať! Spoločnosť EDITEL bola poverená implementáciou projektu a už začiatkom júna v testovacej prevádzke obdržal prvý klient dodací list vo formáte PDF. PDF sú zasielané jednoducho pomocou e-mailu, ktorý obsahuje odkaz. Postupne sú zapojovaní ďalší klienti. “O túto službu je medzí našimi klientmi veľký záujem,” uvádza Sabine Puwein, ktorá momentálne novú službu klientom ponúka. Ide o veľkú výhodu, najmä pre klientov v západných častiach krajiny, kam kamióny putujú niekedy aj dva dni. Dozvedajú sa tak s dostatočným predstihom, ešte pred samotnou dodávkou, že určitý tovar nie je dostupný alebo je napr. chybne zadaný, a môžu tak zareagovať rýchlejšie ako v minulosti.

Pre samotnú spoločnosť Coca-Cola potom ide o hladko fungujúci proces bez akýchkoľvek systémových nezrovnalostí, pretože všetky dáta opúšťajú spoločnosť vo formáte EDIFACT, ktorý používajú tiež všetci ostatní EDI partneri. EDITEL tieto dáta efektívne prekonvertuje do PDF a dokumenty odošle. Týždenné hlásenia zasielané spoločnosti Coca-Colu jej umožňujú na prvý pohlaď zistiť, ktorí klienti si dodacie listy ešte nevyzdvihli. Sabine Puwein týchto klientov ďalej aktívne oslovuje a žiada o spätnú väzbu. “Ide nám koniec koncov o to, aby sme stále zlepšovali svoje služby,” uvádza. So spoločnosťou EDITEL, partnerom pre EDI komunikáciu, má pani Puwein dlhoročné skúsenosti – pri implementácii tohoto projektu preto predstavoval jasnú voľbu. “Keď začínate s niečím novým, je dôležité mať partnera, ktorý vie, čo chcete. EDITEL hovorí naším jazykom a vždy maximálne zohľadňuje naše potreby,“ upresňuje. Ide o presvedčivý príklad mnohých riešení, ktoré sú súčasťou EDI, a nielen plne integrovaných riešení.

O spoločnosti Coca Cola HBC Group

Coca-Cola Hellenic Österreich

Coca Cola HBC Austria je dcérskou spoločnosťou Coca Cola Hellenic Bottling Company AG so sídlom v Švajčiarsku. Ako najvýznamnejší výrobca obalov pre Coca-Cola Company s objemom predaja dve miliardy balení po 24 klasických fľašiach, poskytuje služby výrobným a distribučným centrám v 28 krajinách a 585 miliónom zákazníkom ročne.