Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

04.10.2018

EDI je súčasťou digitálnej revolúcie v stavebníctve

Dobrým príkladom je informačné modelovanie stavieb (BIM), čo je univerzálny spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov. U nás je len v plienkach, veď podľa dostupných informácií iba 13 % stavebných firiem používa BIM. Pritom v zahraničí sa snažia o digitalizáciu celého procesu od návrhu až po projektovanie budov pomocou BIM. Minimalizujú tak náklady, šetria čas a zvyšujú transparentnosť.

Druhým príkladom je elektronická výmena dokumentov (EDI). Stavebníctvo patrí medzi oblasti s komplikovanou administratívnou záťažou a obrovskými nárokmi na aktuálne a presné informácie, najmä nové normy a predpisy. Vezmime si len daňové zákony a faktúry. Výstavba prebieha niekoľko rokov, teda skrz niekoľko účtovných období a je investične mimoriadne náročná. Medzi realizátorom, zhotoviteľmi a subdodávateľmi prebehnú stovky finančných operácií súvisiacich so stavebnou činnosťou. Medzi objednávkou alebo zmluvou o dielo a odovzdaním diela sa pravidelne udejú rôzne zmeny a úpravy, napríklad zmeny materiálov. Proces od odovzdania etapy stavby až po vyplatenie faktúry je tak zdĺhavý a zložitý. Navyše podľa prieskumu CEEC Research z konca roku 2017 termín splatnosti nie je dodržaný v priemere pri 18,9 % pohľadávok, a to naprieč sektorom stavebníctva bez ohľadu na veľkosť alebo zameranie firmy. Pohľadávky, ktoré už spoločnosti považujú za nedobytné, tvoria desatinu 9 % ich portfólia. A to sú náklady v stavebníctve stále jednou z kľúčových tém. Aj v kvartálnej analýze slovenského stavebníctva za 2. štvrťrok 2018 CEEC Research tvrdí, že väčšina výberových konaní je stále hodnotená podľa kritéria najnižšej ceny. Profesionálna EDI vnáša poriadok do firmy a sekundárne upratuje aj obchodné vzťahy. EDI urýchľuje spracovanie, sledovateľnosť a možnosť kontroly všetkých transakcií.

Celý článok na: https://www.etrend.sk/technologie/edi-je-sucastou-digitalnej-revolucie-v-stavebnictve.html