Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

06.10.2008

COOP Jednota Slovensko

zahájila projekt EDI s EDITEL SK s.r.o.

COOP Jednota Slovensko s.d. uzatvorila dňa 06. Októbra 2008 so spoločnosťou EDITEL SK s.r.o. zmluvu na vyhotovenie Analýzy o stave pripravenosti informačných systémov objednávateľa na účely komunikácie podľa medzinárodného EDI štandardu, ako prvý krok k zahájeniu projektu EDI komunikácie v systéme COOP Jednota.

Obsahom tejto analýzy je najmä preverenie aktuálneho stavu všetkých využívaných informačných systémov u všetkých 36 družstiev a veľkoobchodných spoločností systému COOP Jednota v zmysle ich integrácie na EDI riešenie pre oblasť objednávania, dodávky tovaru a fakturácie. Ďalšou dôležitou úlohou tejto analýzy je v spolupráci s ôsmimi dodávateľmi informačných systémov navrhnúť vhodné procesy a postupy, príp. ich zmeny pre oblasť centrálneho elektronického objednávania, dodacích listov a príjemiek, elektronickej bezpapierovej fakturácie, automatizovanej likvidácie faktúr a integrovaných platieb v nadväznosti na využívanie EDI komunikácie. V súvislosti s navrhovanými zmenami je nutné rovnako zanalyzovať a stanoviť časovú a finančnú náročnosť potrebných úprav v procesoch ale taktiež vo využívaných informačných systémoch.