Používaním tejto stránky súhlasím s používaním súborov cookies. Pre viac informácií kliknite tu

Detail novinky

06.10.2008

COOP Jednota Slovensko zahájila projekt EDI s EDITEL SK s.r.o.

COOP Jednota Slovensko s.d. uzatvorila dňa 06. Októbra 2008 so spoločnosťou EDITEL SK s.r.o. zmluvu na vyhotovenie Analýzy o stave pripravenosti informačných systémov objednávateľa na účely komunikácie podľa medzinárodného EDI štandardu, ako prvý krok k zahájeniu projektu EDI komunikácie v systéme COOP Jednota.

Obsahom tejto analýzy je najmä preverenie aktuálneho stavu všetkých využívaných informačných systémov u všetkých 36 družstiev a veľkoobchodných spoločností systému COOP Jednota v zmysle ich integrácie na EDI riešenie pre oblasť objednávania, dodávky tovaru a fakturácie. Ďalšou dôležitou úlohou tejto analýzy je v spolupráci s ôsmimi dodávateľmi informačných systémov navrhnúť vhodné procesy a postupy, príp. ich zmeny pre oblasť centrálneho elektronického objednávania, dodacích listov a príjemiek, elektronickej bezpapierovej fakturácie, automatizovanej likvidácie faktúr a integrovaných platieb v nadväznosti na využívanie EDI komunikácie. V súvislosti s navrhovanými zmenami je nutné rovnako zanalyzovať a stanoviť časovú a finančnú náročnosť potrebných úprav v procesoch ale taktiež vo využívaných informačných systémoch.