Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

05.10.2009

COOP Jednota Slovensko implementuje projekt EDI s EDITEL SK

V nadväznosti na prebiehajúcu analýzu uzavrela spoločnosť EDITEL SK s.r.o. dňa 05. Októbra 2009 rámcovú zmluvu s COOP Jednota Slovensko s.d. na dodávku a implementáciu komplexného EDI riešenia pre všetkých 36 družstiev a veľkoobchodných spoločností systému COOP Jednota.

Súčasťou navrhovaného riešenia je softvérový produkt, ktorý zabezpečuje nielen integráciu s rôznymi informačnými systémami ale i konverziu z rôznych aktuálne využívaných formátov do univerzálneho formátu UN/EDIFACT, zabezpečenie správ elektronickým podpisom a šifrovaním podľa štandardu CD/ISO 9735 a taktiež plnohodnotný bezpapierový archív daňových dokladov. Modul pre elektronický archív obsahuje i nástroj pre monitoring obchodného procesu, ktorý podstatným spôsobom uľahčuje prácu s elektronickým archívom a tiež riešenie nejasných obchodných situácií. Tento softvérový produkt predstavuje pre členov systému COOP Jednota možnosť využitia so svojimi dodávateľmi elektronické objednávky, dodacie listy, príjemky, faktúry a dobropisy, nadväzné potvrdzovacie správy CONTRL, AUTACK, APERAK a COMDIS a taktiež integrované platby, prostredníctvom ktorých je možné výrazne ušetriť náklady na bankové poplatky.

Okrem komunikácie medzi členmi systému COOP Jednota a ich dodávateľmi sa uvažuje tiež o vzájomnej komunikácii medzi členmi COOP Jednota, najmä medzi družstvami a veľkoobchodnými spoločnosťami. Neodmysliteľnú časť riešenia predstavuje Business Integration Network eXite prevádzkovaná skupinou EDITEL, prostredníctvom ktorej plánuje systém COOP Jednota preniesť medzi svojimi 2400 predajňami, 7 vlastnými veľkoobchodnými spoločnosťami, približne 300 centrálnymi dodávateľmi a 300 regionálnymi dodávateľmi, viac ako 15 miliónov obchodných dokumentov ročne.

Rozsahom sa dá tento projekt považovať za najvýznamnejší EDI projekt na Slovensku a pre EDITEL jednoznačné potvrdenie role lídra v oblasti EDI na ďalšie roky.