Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Detail novinky

11.12.2018

COOP Jednota Slovensko

Projekt ebilling

Coop_Jednota
Coop_Jednota

COOP Jednota Slovensko vznikla v roku 2002 zlúčením Slovenského zväzu spotrebných družstiev so spoločnosťou COOP CENTRUM. V súčasnosti združuje viac ako 160-tisíc členov a eviduje viac ako 1 milión držiteľov zákazníckych nákupných kariet. Skupina COOP Jednota je najväčším predajcom potravín na Slovensku a patrí k významným zamestnávateľom Slovenska. Poskytuje prácu 14 tisícom zamestnancov v 9 logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 26 vykonáva maloobchodnú činnosť prostredníctvom takmer 2 300 predajných miest na celom území Slovenska.

Je to najväčší miestny tradičný maloobchodný hráč bez zahraničného investora. Všetci členovia COOP Jednota Slovensko sú zákazníkmi EDITELu od roku 2007, kedy bol spustený projekt implementácie 37 nezávislých samostatných riešení EDI na vlastných serveroch členov COOP Jednota Slovensko. Tieto EDI riešenia sú integrované s viac ako 10 rôznymi ERP systémami. Implementácia prebiehala viac ako 2 roky a do tohto projektu bolo zapojených viac ako sto ľudí.

Po rokoch používania klasického EDI s dodávateľmi, začali niektorí členovia COOP Jednota Slovensko využívať elektronickú komunikáciu a integráciu aj s malými zákazníkmi ako sú napr. školy, jedálne, apod. Nedávno bol úspešne ukončený pilotný projekt eBilling (faktúry PDF prostredníctvom e-mailu a ich archivácia v rámci cloudového archivačného riešenia TrustIT) pre COOP Jednotu Nové Zámky. Aktuálne sa pripravuje na implementáciu rovnakého riešenia aj niekoľko ďalších členov COOP Jednota Slovensko.

V rámci členov COOP Jednota Slovensko dochádza v poslednej dobe taktiež k zvýšenému záujmu o digitalizáciu tj. najmä digitálnu archiváciu rôznych ďalších dokumentov okrem klasických dodávateľských či odberateľských faktúr. Aktuálne sa pripravuje pilotný projekt pre nasadenie robustného samostatného archivačného riešenia TrustIT pre ďalšieho člena COOP Jednota Slovensko, ktoré bude integrované aj s ďalšími internými systémami a bude slúžiť aj na vnútropodnikový obeh a schvaľovanie dokladov. Odhad počtu archivovaných dokumentov pre tento projekt je až 200 000 dokladov ročne. Veríme, že oba vyššie spomenuté projekty budú čoskoro replikované aj pre ďalších členov COOP Jednota Slovensko.