Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Výhody EDI

Spoločnosti získajú vďaka EDI nasledujúce výhody:

Úspora nákladov:

 • Úspora papieru na tlač a poštu
 • Zníženie potreby ručného zadávania dát
 • Automatizácia procesov
 • Zaručená investícia vďaka používaniu štandardizovanej technológie

Zvýšenie efektivity:

 • Informácie sú prenášané v reálnom čase, čo urýchľuje spracovanie
 • Vyššia presnosť a nižšia chybovosť, ku ktorej by mohlo dôjsť pri ručnom zadávaní dát
 • Sledovateľnosť a možnosť kontroly všetkých transakcií
 • Žiadne medzery v integrácii

Zdokonalenie podnikových procesov:

 • Zlepšenie spolupráce medzi všetkými obchodnými partnermi v rôznych spoločnostiach
 • Transparentné procesy vďaka neustálemu toku informácií
 • Vysoká kvalita informácií pre plánovanie výroby, optimalizáciu zásob, rýchly reakčný čas atď.

Ako ukázali medzinárodné štúdie, procesy EDI, od spracovávania objednávok až po fakturáciu, môžu predstavovať úspory 2 až 3,20 EUR na jednu obchodnú transakciu.