Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Predstavenie EDI: prvé kroky

Pokiaľ ste sa rozhodli vo vašej spoločnosti zaviesť EDI, odporúčame vám, aby ste pre dosiahnutie tých najlepších výsledkov postupovali podľa týchto pokynov.

1. Analyzujte vaše podnikové procesy
Počas úvodnej konzultácie sa sústreďte na nasledujúce otázky:

  • Ktoré podnikové procesy by ste chceli podporovať využívaním EDI? (napr. procesy objednávok, dodávok, fakturácie atď.)
  • Aké množstvo obchodných dokumentov približne plánujete vymieňať s vašimi obchodnými partnermi?
  • Máte existujúce systémy ERP s dostupným dátovým rozhraním?

Odporúčame, aby všetci obchodní partneri, ktorí plánujú vzájomnú výmenu obchodných dokumentov, podpísali tzv. „rámcovú dohodu o používaní EDI nástrojov“, ktorá špecifikuje technické a organizačné podmienky.

2. Nájdite správne EDI riešenie pre svoje potreby
K dispozícii je niekoľko možností využitia EDI nástrojov v závislosti na veľkosti vašej spoločnosti, technickej infraštruktúre a od množstva vymieňaných dokumentov.

Malé a stredne veľké spoločnosti s malým objemom dokumentov zvyčajne používajú online portál EDI pre rýchle zavedenie EDI s nízkym nákladmi. EDI riešenie umožňujúce integráciu dát do existujúceho podnikového systému ERP sú vhodnou voľbou pre stredné alebo veľké spoločnosti s veľkým objemom vymieňaných dokumentov. Ak chcete získať ďalšie informácie, navštívte, prosím, stránky EDI Komunikácie a EDI Integrácie na tomto webe.

Tím EDITEL vám ochotne pomôže nájsť najlepšie riešenie EDI pre vašu spoločnosť v rámci nezáväznej konzultácie.

3. Prihláste sa ako užívateľ eXite® Business Integration Network
Viac ako 15 000 spoločností na celom svete používa platformu EDI eXite®, čo znamená, že teoreticky sú k platforme pripojené všetky podniky používajúce EDI.

Choď na registráciu do eXite®

4.Synchronizujte svoje dáta o tovare so svojimi obchodnými partnermi
Odporúčame vám synchronizáciu vašich dát o tovare (čísla obchodných položiek/GTIN, identifikačné čísla partnerov/GLN) s vašim obchodným partnerom v úvodných fázach projektu EDI. Je veľmi dôležité, aby obaja partneri používali rovnakú sadu dát (čísla obchodných položiek, popis obchodných položiek, atď.).

5. Skontrolujte svoje správy a spustite fázu testovania
Predtým, než začnete s výmenou elektronických dát s vašimi obchodnými partnermi, odporúčame vám, aby ste svoje prvé správy zaslali prostredníctvom e-mailu na EDITEL, aby bola uskutočnená kontrola syntaktickej presnosti EDI správy. Po kontrole správ uskutočnite so svojim obchodným partnerom fázu testovania, počas ktorej vyskúšate komunikačné procesy a spracovávanie správ.

6. Začnite s výmenou dát
Po úspešnom dokončení fázy testovania budete môcť spustiť elektronické komunikačné procesy so svojimi obchodnými partnermi.