+ 421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10

Česko – Slovenský Tandem

Od 1. septembra 2019 prevzal Štefan Sádovský. V súčasnej dobe zastáva tiež funkciu CEO v spoločnosti EDITEL SK, zodpovednosť i za EDITEL CZ. Od 1. októbra 2019 nastúpil na pozíciu Obchodného a marketingového riaditeľa spoločnosti pre EDITEL CZ a SK Viktor Petráš.

Štefan a Viktor tvoria nový česko – slovenský tandem vedúci obe spoločnosti. Prepojenie pobočiek prinesie upevnenie pozície na oboch trhoch. Umožní vzájomné zdieľanie skúseností i zvýšenie rýchlosti servisu, ktorú klienti iste ocenia.

Štefan Sádovský, ako generálny riaditeľ so svojimi skúsenosťami a odbornými znalosťami bude naďalej rozvíjať a posilňovať trhy EDI v oboch veľmi blízkych krajinách. Medzi priority nového CEO patrí rozvoj aktivít v oblasti EDI a posilnenie pozícií oboch spoločností na českom i slovenskom trhu. V ďalších krokoch posilňuje a rozširuje existujúce kompetencie v oblasti Automotive v Českej i Slovenské republike.

Štefan Sádovský a Viktor Petráš sa tešia na rozvoj EDI v Českej republike a na Slovensku.

Štefan úspešne absolvoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, v oboroch Informatika a Telekomunikácie. K problematike EDI sa dostal už na VŠ, kde si ako tému svojej bakalárskej a diplomovej práce zvolil elektronické bankovníctvo, ktoré v tej dobe fungovalo dosť intenzívne na princípoch EDI.

Rád by som preniesol z jednej krajiny do druhej to dobré, spojil tímy do jedného funkčného celku, využil synergický efekt pre rýchlejší rast na oboch trhoch, ponúka sa tiež priestor k rastu aktivít v oblasti automobilového priemyslu a k rozvoju digitalizácie v nových odvetviach, uvádza Štefan Sádovský.

Viktor po piatich rokoch pôsobenia v nadnárodných organizáciách skupiny Diebold Nixdorf, v oblasti predaja hardwarových a softwarových riešení pre maloobchod a bankovníctvo, sa tak vracia späť do spoločnosti EDITEL.

Viktor úspešne absolvoval obor Informatiky na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe. Prvé pracovné skúsenosti získaval od roku 2002 v oblasti maloobchodu v obchodnom reťazci SPAR. Tu si osvojil množstvo technických i manažérskych zručností v oblastiach IT i organizácie maloobchodných procesov tiež priamo spojených s EDI. Do spoločnosti potom nastúpil v roku 2007, po akvizícii EDITELu CZ rakúskou GS1. Neskôr Viktor Petráš prevzal zodpovednosť za vedenie oddelenia obchodu a marketingu. Po svojom pôsobení v Diebold Nixdorf medzi rokmi 2014–2019 sa vracia s novými skúsenosťami z globálneho prostredia, ktoré hodlá v EDITELi zúročiť.

V spolupráci s novým CEO by som rád re-štartoval obchodné aktivity, ktoré potvrdia a zabezpečia stabilitu EDITEL CZ i SK v nasledujúcich rokoch. Kľúčový bude tiež rozvoj synergických medzinárodných aktivít v rámci skupiny EDITEL, po novom najmä v Poľsku, ale tiež v ďalších krajinách. Rád by som podporil lokálny i medzinárodný rozvoj v oblasti Automotive na základe mnohoročných skúseností kolegov z TELEDINu. Ďalej budeme rozvíjať EDI v nových obchodných vertikálach, ktoré môžu ťažiť z prínosov automatickej B2B komunikácie a integrácie, hovorí Viktor Petráš.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.