+ 421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10

Česko – Slovenský Tandem

Štefan Sádovský, generálny riaditeľ spoločnosti EDITEL SK, sa od 1. septembra 2019 stal aj generálnym riaditeľom spoločnosti EDITEL CZ. Viktor Petráš nastúpil 1. októbra 2019 na pozíciu obchodného a marketingového riaditeľa pre spoločnosti EDITEL SK a CZ .

Štefan a Viktor tvoria nový česko – slovenský tandem vedúci obe spoločnosti. Prepojenie pobočiek upevní pozície na oboch trhoch. Umožní vzájomné zdieľanie skúseností a zvýšenie rýchlosti servisu, ktorý klienti iste ocenia.

Štefan Sádovský ako generálny riaditeľ, so svojimi skúsenosťami a odbornými znalosťami rozvíja a posilňuje trhy EDI v oboch vzájomne blízkych krajinách. Medzi priority nového CEO patrí rozvoj aktivít v oblasti EDI a posilnenie pozícií oboch spoločností na českom a slovenskom trhu. V ďalších krokoch posilňuje a rozširuje existujúce kompetencie v oblasti Automotive v Českej a Slovenskej republike.

Štefan Sádovský a Viktor Petráš sa tešia na rozvoj EDI v Českej republike a na Slovensku.

Štefan úspešne absolvoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, v odbore Informatika a telekomunikácie. K problematike EDI sa dostal už na VŠ, kde si ako tému svojej bakalárskej a diplomovej práce zvolil elektronické bankovníctvo, ktoré v tej dobe fungovalo dosť intenzívne na princípoch EDI.

Rád by som preniesol z jednej krajiny do druhej to dobré, spojil tímy do jedného funkčného celku a využil synergický efekt pre rýchlejší rast na oboch trhoch, ponúka sa priestor k rastu aktivít v oblasti automobilového priemyslu a k rozvoju digitalizácie v nových odvetviach, uvádza Štefan Sádovský.

Viktor po piatich rokoch pôsobenia v nadnárodných organizáciách skupiny Diebold Nixdorf, v oblasti predaja hardwarových a softwarových riešení pre maloobchod a bankovníctvo, sa tak vracia späť do spoločnosti EDITEL.

Viktor úspešne absolvoval odbor Informatiky na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe. Prvé pracovné skúsenosti získaval od roku 2002 v oblasti maloobchodu, v obchodnom reťazci SPAR. Tu si osvojil množstvo technických aj manažérskych zručností v oblastiach IT a organizácie maloobchodných procesov, tiež priamo spojených s EDI. Do spoločnosti potom nastúpil v roku 2007, po akvizícii EDITEL CZ rakúskou GS1. Neskôr prevzal Viktor Petráš zodpovednosť za vedenie oddelenia obchodu a marketingu. Po svojom pôsobení v Diebold Nixdorf v rokoch 2014–2019 sa vracia s novými skúsenosťami z globálneho prostredia, ktoré hodlá v spoločnosti EDITEL zúročiť.

„V spolupráci s novým CEO by som rád re-štartoval obchodné aktivity, ktoré potvrdia a zabezpečia stabilitu EDITEL CZ a SK v nasledujúcich rokoch. Kľúčový bude tiež rozvoj synergických medzinárodných aktivít v rámci skupiny EDITEL, po novom najmä v Poľsku, ale tiež v ďalších krajinách. Rád by som podporil lokálny aj medzinárodný rozvoj v oblasti automotive na základe dlhoročných skúseností kolegov z TELEDINu. Ďalej budeme rozvíjať EDI v nových obchodných vertikálach, ktoré môžu ťažiť z prínosov automatickej B2B komunikácie a integrácie,“ hovorí Viktor Petráš.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.